14 Aralık 2017,Perşembe
Anasayfa » KPSS

KPSS

KPSS

KPSS Gelişim Psikolojisi – Psikolojinin Temel Yaklaşımları

Psikolojiye Giriş Psikolojinin Temel Yaklaşımları konusuna girmeden önce psikolojinin ne demek olduğunu açıklayalım. Psikoloji Fransızca kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu psikolojiyi 4 farklı şekilde açıklamış. Bunlar; 1. isim Ruh bilimi, ruhiyat 2. Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü“Toplum psikolojisi.” 3. Ruhsal 4. edebiyat Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimi …

Devamını Oku »

KPSS Gelişim Psikolojisi – Psikolojinin Alt Dalları

KPSS ve Psikolojinin Alt Dalları Psikolojinin alt dalları Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Psikometrik Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere 4 başlıktan meydana gelmektedir. KPSS’ye hazırlananlar şunu bilmeliler ki bu konulardan çok fazla soru gelmemekte ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmez. Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir? Deneysel Psikoloji Genel olarak laboratuvarlarda deneysel psikoloji çalışmaları yapılmakta ve özellikle insan davranışları üzerinde durulmaktadır. Deneysel …

Devamını Oku »

KPSS Gelişim Psikolojisi – Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Psikolojide Araştırma Süreci Her bilim dalında olduğu gibi psikolojide de araştırma süreci vardır. Bu araştırma sürecinde yapılan araştırmalar şöyle; Bir sorunla karşılaşma Bilgi toplama Toplanan bilgileri inceleme İncelenen bilgileri yorumlama Yorumlanan bilgileri belli ölçütlere göre raporlama Psikolojide Araştırma Yöntemleri Yukarıda sıraladığımız araştırma süreci rastgele bir araştırma ile yapılmaz. Düzenli, nesnel, analitik, veriye dayanan ve tekrar edilebilir bilimsel tekniklerle oluşturulmalıdır. Psikolojide …

Devamını Oku »

KPSS Gelişim Psikolojisi – Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Konusunun Önemi Her yıl KPSS’de bu konudan en az 1 soru çıkmaktadır. Ama bu konu çok daha önemli. Zira eğer bu konuyu anlamazsanız sonraki gelişim psikolojisi konularını anlamanız çok zor olur. Dolayısıyla bu konuya gereğinden fazla önem verirseniz sizin için daha iyi olur. Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar Gelişim ve Değişim Gelişim psikolojisinin temelini oluşturan gelişim ve …

Devamını Oku »

KPSS Gelişim Psikolojisi – Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişimi Hangi Faktörler Etkiler Bir insanın gelişimi sürekli ve kalıcı özelliklere sahip kalıtım ve çevre etkileşimi çerçevesinde gerçekleşir. Gelişimi etkileyen faktörleri 3 başlıkta toplamak mümkün. Bunlar kalıtım, çevre ve zaman faktörleri. Gelişimi Etkileyen Faktörler – Kalıtım Adından da anlaşıldığı gibi genetiksel bir durumdur. Yani anne ve babadan bireye genetik yollarla geçen yetenek ve özelliklerin tümüdür. Bahsedilen yetenek ve özellikler; saç rengi, göz rengi, …

Devamını Oku »

KPSS Gelişim Psikolojisi – Gelişimin Temel İlkeleri

Gelişim Evrenseldir Gelişimin kişiden kişiye yada toplumdan topluma değişmeyen bir takım temel ilkeleri vardır ve bu ilkeler evrenseldir. Yani her bir insan gelişiminde bu ilkeler geçerlidir. Bu ilkeler şöyledir; http://www.nenedirvikipedi.com/kategori/kpss Evrensel olan bir sıra izler Bireysel farklılıklar vardır Kritik dönemleri vardır Bir bütündür Süreklidir Tabir-i caizse nöbetleşe devam eder Kalıtım ve çevrenin ürünüdür Telafisi yoktur Zaman içinde giderek bireye özgü …

Devamını Oku »